ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดกุดหิน

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ณ วัดกุดหิน ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ วัดบ้านตุ่น

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมกับที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ โดยนาย สวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร[...]

Create Content