ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ วัดโคกสะแบง

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ วัดโคกสะแบง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย  จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๖ จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์พร้อมให้บริการประชาชน

วันเด็ก 2561

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานสยามมินทร์ และถนนมหาดไทยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

คุณสมหวัง-คุณวรรณา บุญประจักษ์ บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๓ ไกร์ จำนวน ๒ เตียง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๓ ไกร์ จำนวน ๒ เตียง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทจากคุณสมหวัง-คุณวรรณา บุญประจักษ์ มอบให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ ในการนี้โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบ[...]

รับมอบเงินบริจาค จากคุณสมพร สุวรรณธาล(เจ้าของโรงปลาร้าพรประเสริฐ) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จากคุณสมพร สุวรรณธาล(เจ้าของโรงปลาร้าพรประเสริฐ) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ [...]

Create Content