ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดย ตูน บอดี้แสลม และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญ โดยเ[...]

ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานประเพณี เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เขาน้อย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยปฐมพยาบาล งานประเพณี เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เขาน้อย(บึงเถ้า-กงม่า)ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

รพ.อรัญร่วมกับอำเภอโคกสูง รับบริจากโลหิต อวัยวะและดวงตา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ พร้อมนายอำเภอโคกสูงและคณะ รับบริจาคโลหิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง ได้ผู้บริจาคโลหิต ๑๑๖ ราย บริจาคอวัยวะ ๔ ราย บริจาคดวงตา ๒ ราย ขออ[...]

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กรมทหารพรานที่ ๑๒

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ๋แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา ณ กรมทหารพรานที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงเยี่ยม รพ.อรัญประเทศ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ดูระบบต้นแบบโครงการศึกษาวิจัยเชื่อมโยงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Create Content