ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ กก.ตชด.๑๒

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ กก.ตชด.๑๒ ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวน ๑๘ ยูนิต โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจา[...]

Create Content