23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลอรัญประเทศ อำ[...]

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม"

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมรณรงค์ล้างมือ มอบของเยี่ยมให้ผู้ป่วย และมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรพยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมพิธี วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต[...]

เยี่ยมเสริมพลังการบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ

นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และคณะ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Create Content