รพ.อรัญร่วมกับอำเภอโคกสูง รับบริจากโลหิต อวัยวะและดวงตา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ พร้อมนายอำเภอโคกสูงและคณะ รับบริจาคโลหิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง ได้ผู้บริจาคโลหิต ๑๑๖ ราย บริจาคอวัยวะ ๔ ราย บริจาคดวงตา ๒ ราย ขออ[...]

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กรมทหารพรานที่ ๑๒

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ๋แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา ณ กรมทหารพรานที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงเยี่ยม รพ.อรัญประเทศ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ดูระบบต้นแบบโครงการศึกษาวิจัยเชื่อมโยงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

รับบริจากโลหิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกรับบริจาคโลหิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

รพ.อรัญ ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ฯ ชุมชน กม.2

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลอรัญประเทศออกรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม ตรวจค้นหาสารเคมีในเลือด แถมด้วยตรวจหาความเข้มข้นของเลือด Hct ชุมชน กม.2 ทั้ง 2 ฝั่ง

Create Content