ตรวจสุขภาพช่องปากและนัดนักเรียนมารับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้เพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ซี่แรก

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากและนัดนักเรียนมารับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้เพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ซี่แรก ณ โรงเรียนพรพงษ์กุล อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา ณ ชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม

งานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา ณ ชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ชุมชนบ้าน กม.2

งานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ณ ชุมชนบ้าน กม.2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

โรงพยาบาลอรัญประเทศ และ อสม. เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือทุกครัวเรือนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

Create Content