รพ.อรัญ จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1

นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศ วิทยากรโดย ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์แล[...]

ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข "ร่วมใจแก้ปัญหาประชาชน พบประชาชน 14 ตำบล ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว"

8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจรักษา ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย ในกิจกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ กองกำลังบูรพา บูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมใจแก้ปัญหาป[...]

RDU “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

6 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ จัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (RDU) ให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เครือข่ายอำเภออรัญประเทศ วิทยากรรับเชิญ [...]

รับบริจากนอนลม ร้าน อรัญซาวด์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ขอพระขอบคุณ ร้าน อรัญซาวด์ที่มอบ ที่นอนลม จำนวน 5 ชุด ให้โรงพยาบาลอรัญประเทศ

“ARAN 4.0 Health Plus” เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย เข้มแข็ง

วันที่ 31 มกราคม 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอรัญประเทศ ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ กำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพในภาคประชาชน “ARAN 4.0 Health Plus” เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย[...]

Create Content