อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดสระแก้ว

งานกายภาพบำบัด จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัด

ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ 2561 โดยได้จำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนหน้าพระสยามเทวาธิราช มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 19 คน

รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

สโมสรไลออนส์กรุงเทพ เจ้าพระยา ภาค 310 ซี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระบรมราชินี ในรัชการที่ 7 ไลออน เพ็ญจันทร์ เดชธำรง มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้[...]

รพ.อรัญ "เปิดตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย"

8 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศได้มีพิธีเปิดตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย และร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ณ อาคารคลินิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ

Create Content