“รวมพลังหมู่บ้าน และชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน”

โรงพยาบาลอรัญประเทศ นำทีมโดย นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และมอบของแด่ผู้พิการ ในงาน “รวมพลังหมู่บ้าน และชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน” ณ อา[...]

เตรียมความพร้อมหากเกิดไฟไหม้ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดไฟไหม้ในอาคาร โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จึงได้จัดโค[...]

ทีมสหสาขาวิชาชีพตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลอรัญประเทศนำทีมโดย นพ.ธีรพล พัฒนาพิศาลศักดิ์ ร่วมกับ สสอ. อรัญประเทศ และ รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร นำทีมโดยคุณอดุลย์ หาญชิงชัย ร่วมมือกันตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในเขต[...]

ตรวจสุขภาพช่องปากและนัดนักเรียนมารับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้เพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ซี่แรก

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากและนัดนักเรียนมารับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้เพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ซี่แรก ณ โรงเรียนพรพงษ์กุล อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา ณ ชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม

งานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา ณ ชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

Create Content