วันเด็ก 2561

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานสยามมินทร์ และถนนมหาดไทยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

คุณสมหวัง-คุณวรรณา บุญประจักษ์ บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๓ ไกร์ จำนวน ๒ เตียง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๓ ไกร์ จำนวน ๒ เตียง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทจากคุณสมหวัง-คุณวรรณา บุญประจักษ์ มอบให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ ในการนี้โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบ[...]

รับมอบเงินบริจาค จากคุณสมพร สุวรรณธาล(เจ้าของโรงปลาร้าพรประเสริฐ) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จากคุณสมพร สุวรรณธาล(เจ้าของโรงปลาร้าพรประเสริฐ) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ [...]

รับมอบเงินบริจาค “โครงการ ก้าวคนละก้าว และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ”

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณกรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ และคณะผู้บริหารเทศบาลอรัญญประเทศ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค “โครงการ ก้าวคนละก้าว และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอร[...]

อบรมฟื้นฟู CPR เจ้าหน้าที่ รพ

๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศจัดอบรมฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นการเพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติ เพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีผู้เข[...]

Create Content