อบรมฟื้นฟู CPR เจ้าหน้าที่ รพ

๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศจัดอบรมฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นการเพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติ เพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีผู้เข[...]

“มอบขาเทียมพระราชทาน” ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีพิธี “มอบขาเทียมพร[...]

คณะตรวจราชการตรวจเยี่ยมด้านการเงินการคลังสุขภาพ รพ.อรัญ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ด้านการเงินการคลังสุขภาพโรงพยาบาลอรัญประเทศ ณ ห้องประชุม ๓ โรงพยาบา[...]

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีพิธีเปิด “ออกหน่วย[...]

ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดย ตูน บอดี้แสลม และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญ โดยเ[...]

Create Content