เผยแพร่ขออนุมัติโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่ขออนุมัติโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561

รพ.รัฐ ทำไมต้องรอหมอ หมอต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน

นับว่าเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย กับอาชีพ หมอ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีเงินเดือนสูงที่สุด แต่ทำไม่ดูๆไปเหมือนหมอจะไม่ทำอะไร เข้างานก็ช้า เลิกงานก็เร็ว แม้ว่า โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ใครก็ไม่อยากไปถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ยิ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐยิ่งไม่มีใคร[...]

เชิญชวนเลือกชมและซื้อสินค้า ตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย รพ.อรัญประเทศ

ขอเชิญร่วมเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า ตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย และพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ รพ.อรัญประเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารค[...]

ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ขอเชิญร่วมประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอรัญประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ....

Create Content