พีธีเปิดอาคารคลีนิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ

28 กรกฎาคม 2559
พีธีเปิดอาคารคลีนิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ สร้างเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ บริจาคโดยครอบครัวตั้งพงศ์ทอง มูลค่า 1,[...]

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดสระแก้ว

งานกายภาพบำบัด จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัด

Create Content