ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 

สาขาวิชา ก่อสร้าง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

Create Content