ขอเลื่อนประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคล

            ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไปแล้วในวันที่  7  พฤศจิกายน  2561 และจะประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561&[...]

Create Content