รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

    โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 33605 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธาร[...]

Create Content