ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ..

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคนสวน

งานการเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

เรียกลำดับที่ 1และ2มารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  และ   มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ[...]

Create Content