ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ สอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำห[...]

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศสอบราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซ[...]

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วผู้ป่วย จำนวน 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วผู้ป่วย จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอ[...]

สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 กลุ่ม 14 รายการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์  3 กลุ่ม  จำนวน 14 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหน[...]

Create Content