ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด  น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก และ [...]

สอบราคา ชุดผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาชุดผ่าตัดต้อกระจก 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 กุมภา[...]

สอบราคา กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคากลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 [...]

สอบราคาน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.[...]

Create Content