ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ 2561 โดยได้จำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนหน้าพระสยามเทวาธิราช มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 19 คน

Create Content