รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

สโมสรไลออนส์กรุงเทพ เจ้าพระยา ภาค 310 ซี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระบรมราชินี ในรัชการที่ 7 ไลออน เพ็ญจันทร์ เดชธำรง มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้[...]

Create Content