วันเด็ก 2561

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานสยามมินทร์ และถนนมหาดไทยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

คุณสมหวัง-คุณวรรณา บุญประจักษ์ บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๓ ไกร์ จำนวน ๒ เตียง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๓ ไกร์ จำนวน ๒ เตียง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทจากคุณสมหวัง-คุณวรรณา บุญประจักษ์ มอบให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ ในการนี้โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบ[...]

รับมอบเงินบริจาค จากคุณสมพร สุวรรณธาล(เจ้าของโรงปลาร้าพรประเสริฐ) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จากคุณสมพร สุวรรณธาล(เจ้าของโรงปลาร้าพรประเสริฐ) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ [...]

ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ขอเชิญร่วมประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอรัญประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ....

รับมอบเงินบริจาค “โครงการ ก้าวคนละก้าว และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศ”

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณกรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ และคณะผู้บริหารเทศบาลอรัญญประเทศ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค “โครงการ ก้าวคนละก้าว และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอร[...]

Create Content