ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

 หากมีความประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ดังนี้

http://www.aranhos.go.th

โทร 037-233033-6

ที่อยู่ 4 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments