มอบเงินบริจาคในโครงการ “คนละบาท สองบาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศ”


๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบพระคุณ กลุ่มดนตรีจิตอาสา โดยมีพี่ยุทธและพี่ต่อเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในโครงการ “คนละบาท สองบาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศ” และขอขอบพระคุณชาวอรัญประเทศ อำเภอใกล้เคียงและผู้ร่วมบริจาคเงินในโครงการทุกท่านซึ่งมียอดเงินบริจาค ๑๒๖,๕๐๕ บาท โดยมี นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments