ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข "ร่วมใจแก้ปัญหาประชาชน พบประชาชน 14 ตำบล ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว"


8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจรักษา ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย ในกิจกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ กองกำลังบูรพา บูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมใจแก้ปัญหาประชาชน พบประชาชน 14 ตำบล ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว ณ เทศบาลป่าไร่ ตำบลป่าไร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments