เชิญชวนเลือกชมและซื้อสินค้า ตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย รพ.อรัญประเทศ


ขอเชิญร่วมเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า ตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย และพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ รพ.อรัญประเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคลินิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments