รพ.อรัญ "เปิดตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย"


8 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศได้มีพิธีเปิดตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย และร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ณ อาคารคลินิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments