ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  และ   มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments