สอบราคาน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก โรงพยาบาลอรัญประเทศ


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aranhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3723-3033- 6 ต่อ 504 ในวันและเวลาราชการ

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments