1 วัด 1 โรงพยาบาล “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ร่วมกับงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอรัญประเทศ และคนในชุมชนวังปลาตองร่วม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโบสถ์และวัดวังปลาตอง ในกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล และ”กิจกรรมพัฒนาวัดวังปลาตอง”โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments