ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย


กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกตรวจออกตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษากับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย จำนวน ๒๔๐ คน พร้อมแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments