เยี่ยมบ้านเทศบาลเมืองอรัญประเทศ


กลุ่มงานกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พร้อมทั้งมีบริการประเมินความพิการแก่ผู้ต้องการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments