สอบราคา กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลอรัญประเทศ


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคากลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aranhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3723-3033- 6 ต่อ 504 ในวันและเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments