ออกตรวจรักษาโรคที่หน่วยแพทย์พระราชทาน


ออกตรวจรักษาโรคที่หน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชารัฐบำรุง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments