ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลอรัญประเทศ


ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด  น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก และ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามลำดับ ด้วยวิธีสอบราคา โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 2 ราย คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments