ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ 7 มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เนฟรอนส์ จำกัด ในวงเงิน ๔,๓๙๓,๕๐๐ บาท

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments