ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ.Big C สาขาอรัญประเทศ มีผู้รับบริการจำนวน ๑๐๗ ราย

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments