ยกเลิกประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


โรงพยาบาลอรัญประเทศขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments