ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยากลุ่มสารน้ำและวัคซีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


 

                     ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยากลุ่มสารน้ำและวัคซีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเอกสารประกวดประกวดราคาจัดซื้อยากลุ่มสารน้ำและวัคซีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เลขที่  ๘๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาดังรายละเอียดแนบไฟล์


 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments