ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยากล่มโรคเรื้อรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


   ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยากลุ่มยาโรคเรื้อรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเอกสารประกวดประกวดราคาจัดซื้อยากลุ่มยาโรคเรื้อรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เลขที่  113 /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๔ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาดังรายละเอียดแนบไฟล์

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments