ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ


ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 10.45 น.                                                        สถานที่ลงทะเบียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments