แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561

ทำแบบประเมิน ผลคะแนนการประเมิน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 590 ผลลัพธ์
#ประเภทผู้ตอบแบบประเมินหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด 
  
1ประชาชนนาทรายหนองแวงโคกสูง27
2ประชาชนบ้านใหม่หนองไทรบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ27
3บุคลากรสาธารณสุข7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
4บุคลากรสาธารณสุขอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
5บุคลากรสาธารณสุขห้วยพะใยผักขะวัฒนานคร27
6บุคลากรสาธารณสุขวังเงินวังใหม่วังสมบูรณ์27
7ประชาชนบ้านด่านบ้านด่านอรัญประเทศ27
8บุคลากรสาธารณสุข7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
9บุคลากรสาธารณสุขม.7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
10บุคลากรสาธารณสุขบ้านใหม่หนองไทรบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ27
11บุคลากรสาธารณสุข7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
12บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
13บุคลากรสาธารณสุขหมู่ 7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
14บุคลากรสาธารณสุข-เมืองไผ่อรัญประเทศ27
15บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
16บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
17บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศ 4 มหาดไทยอรัญประเทศอรัญประเทศ27
18บุคลากรสาธารณสุข4 รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
19บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
20บุคลากรสาธารณสุขชุมชนบริเวณด่านอรัญประเทศอรัญประเทศ27