• โรงพยาบาลอรัญประเทศ
    ยินดีต้อนรับ
    "Welcome to Aranyaprathet Hospital".

วัฒนธรรมองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายไหว้กัน สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ยึดหลักธรรมาภิบาล ค่านิยมหลัก...บริการดี มีคุณภาพ

Office
Office
Office
Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พ.ค.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ จำนวน 3 รายการ

โดยวิธีการประมูลด้วยวาจาในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ