ประกาศร่างจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑ ออกซิเจนเหลวทางการแทย์ จำนวน  220,000 ลูกบาศก์เมตร  ในวงเงิน 2,42[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลือนไหวไม่ได้

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลือนไหวไม่ได้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่54/2[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบสังเคราะห์เส้นถักชนิดละลายได้

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบสังเคราะห์เส้นถักชนิดละลายได้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่65/2566&[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด จำนวน ๑๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  โดย โรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด จำนวน  ๑๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางขอ[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  โดยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  จำนวน  ๖  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก[...]

Create Content