ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก[...]

ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 256[...]

ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร   ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[...]

ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำ[...]

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุและแผนจ้างเหมาประจำปี 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุและแผนจ้างเหมาประจำปี 2565  

4.1 แผนการจัดซื้อวัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รวมเป็นเงิน 8,046,058 บาท

4.2 แผนจัดซื้อวัสดุ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รวมเป็นเงิน 1,491,090 บา[...]

Create Content