ประกาศจ้างบริการติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างบริการติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


     &n[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น  ผู้เสน[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๒๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที[...]

ประกาศร่าง จ้างบริการติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาร่าง จ้างบริการติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


    &nbs[...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ radlal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ radlalด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ [...]

Create Content