ประกาศจัดจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


               &nb[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย จังหวัดสระแก้ว โดย โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑[...]

ประกาศร่างจัดจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาร่างจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


               [...]

ประกาศเช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาเหมาบริการสลายนิ่ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเหมาบริการสลายนิ่ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๖[...]

Create Content