ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ  ขนา[...]

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอียดดังเ[...]

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน[...]

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ([...]

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2565&nb[...]

Create Content