ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดรา[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซเจน

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซเจน ด้วยวิธีประกวดราคา[...]

ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ เครื่องเตรียมยาป[...]

ประกาศร่างจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (Meropenem 1 g powder for solution for injection) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการดังนี้

1. Meropenem 1 g powder for solution for injection จำนวน 1,096 กล่อง ในวงเงิน 1,315,[...]

Create Content