ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร   ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-[...]

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบ[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาเเหมาบริการสลายนิ่ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเหมาบริการสลายนิ่ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕[...]

ประกาศร่างจัด จ้างเหมาห้องพักสำหรับเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาห้องพักสำหรับเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาห้องพักสำหรับเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ด้วยวิธี[...]

Create Content