ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 6/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments