เอกสารแสดงประสงค์ขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563


เอกสารแสดงประสงค์ขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563 
ส่งเอกสารที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารภาณุมาตรัศมี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้......

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments