หนังสืออนุมัติไปราชการ

สร้างหนังสือ +

แสดง 1 ถึง 20 จาก 136 ผลลัพธ์
#เลขกลุ่มงานหนังสือเลขที่ชื่อเรื่องชื่อ - นามสกุลสถานที่ปฏิบัติราชการ 
  
1305141การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนางสาวรำไพ หาญมนต์โรงแรมวังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
2305140เป็นวิทยากรนางสาวรำไพ หาญมนต์โรงพยาบาลโคกสูง
3305139CSSD เตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนางสาวรำไพ หาญมนต์โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
4305138ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลกลางปี พ.ศ. 2565 "ปลุกพลังชีวิต พิชิตอุปสรรค อย่างยั่งยืน"นางสมพร ปิ่นกองโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
5305137ตรวจประเมินมาตรฐานบริการสถานพยาบาลเอกชนปรเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนางสาวรำไพ หาญมนต์โรงพยาบาลเกษมราษำร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
6307136ขอเชิญประชุมจัดทำระบบคิวออนไลน์ ครั้งที่ 4นายยงยุธ หารจันทร์ณ. ห้องประชุม Cockpit สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
7305135สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองในเขตสุขภาพที่ 6 นางสาวชนากานต์ คำภากุลโรงพยาบาลอรัญประเทศ
8305134การติดตามระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (ออนไลน์)น.ส.รวิวรรณ พรมประเสริฐโรงพยาบาลอรัญประเทศ
9305133วิกฤโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทยนายพัฒนพงศ์ จันลีโรงพยาบาลอรัญประเทศ
10305132อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณปี 25651. นางสาววีราภรณ์ บุญเฮ้า โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1
11305131IS ONLINE1. นางสาวกมลฉัตร แก้วพิจิตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ
12305130การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงน.ส.มนัญยา แป้นแก้วโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้ว
13305129การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงน.ส.วีราภรณ์ บุญเฮ้าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้ว
14307128ประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบบริการ Google Cloud Platfromนายยงยุธ หารจันทร์
15307127ติดตั้งระบบ HIS GATEWAYนายยงยุธ หารจันทร์โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โณงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
16307126ประชุมจัดทำระบบคิวออนไลน์ ครั้งที่ 3นายยงยุธ หารจันทร์ห้องประชุม Cockpit สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
17307125นายยงยุธ หารจันทร์ห้องประชุม Cockpit สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
18307124อบรมเชิงปฏิบัติการการใช่โปรแกรมกลางและระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับประชาชนรองรับข้อมูลใน 8 เขตสุขภาพ(HIS Gateway)นายยงยุธ หารจันทร์ห้อง KERNAL ชั้น 1 อาคาร Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
19305123แนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อ (ออลไลน์)นางปรารถนา วันดีโรงพยาบาลอรัญประเทศ
20307122ประชุมจัดทำระบบคิวออนไลน์ ครั้งที่ 1นายยงยุธ หารจันทร์ห้องประชุม Cockpit สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว