• โรงพยาบาลอรัญประเทศ
    ยินดีต้อนรับ
    "Welcome to Aranyaprathet Hospital".

วัฒนธรรมองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายไหว้กัน สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ยึดหลักธรรมาภิบาล ค่านิยมหลัก...บริการดี มีคุณภาพ

Office
Office
Office
Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ