• โรงพยาบาลอรัญประเทศ
    ยินดีต้อนรับ
    "Welcome to Aranyaprathet Hospital".

วัฒนธรรมองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายไหว้กัน สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ยึดหลักธรรมาภิบาล ค่านิยมหลัก...บริการดี มีคุณภาพ

Office
Office
Office
Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 พ.ย.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ  จำนวน  6 รายการ (112ชิ้น)  ในวันที่  7 พฤศจิก[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ