ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ 7 มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เนฟรอนส์ จำ[...]

ประกาศร่างจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านท[...]

ประกาศจัดจ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [...]

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [...]

Create Content