ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙๒/๒๕๖๔ [...]

ประกาศร่างจัดซือถุงมือผ่าตัดแบบไม่มีแป้งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 1. ถุงมือผ่าตัดแบบไม่มีแป้ง)
               &[...]

ประกาศร่างจัดซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 1. จัดซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว
           [...]

ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุุการแพทย์ทั่วไป(IV CATH IV SET)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

รงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 1. 
                ผู้สนใจสามารถขอร[...]

Create Content