ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  119  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๔๐๘,๓๒๘.๐๐ บาท  (สองล้านสี่แสนแปดพั[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท  (สองล้[...]

Create Content