หมอชวนวิ่ง 17-19 พย.61 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดสระแก้ว ออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพกับโครงการ หมอชวนวิ่ง @สระแก้ว ระหว่างวันที่ 17-19 พย.61 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

17 พ.ย.61 เวลา15.30 น. พิธีเปิดตัวเส้นทางวิ่งสายตะวันออก & วิ่ง FUNRUN เริ่มต้นที่ ลานสยามมินทร์ อ.อร[...]

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ  จำนวน  6 รายการ (112ชิ้น)  ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น ราคากลาง  158,210  บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน[...]

Create Content