“มอบขาเทียมพระราชทาน” ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีพิธี “มอบขาเทียมพร[...]

คณะตรวจราชการตรวจเยี่ยมด้านการเงินการคลังสุขภาพ รพ.อรัญ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ด้านการเงินการคลังสุขภาพโรงพยาบาลอรัญประเทศ ณ ห้องประชุม ๓ โรงพยาบา[...]

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีพิธีเปิด “ออกหน่วย[...]

ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดย ตูน บอดี้แสลม และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญ โดยเ[...]

ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานประเพณี เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เขาน้อย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยปฐมพยาบาล งานประเพณี เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เขาน้อย(บึงเถ้า-กงม่า)ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

Create Content