ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 10.45 น.               [...]

Create Content